About

Welkom op de VIVAMUS EBRII website. Hieronder ziet u onze komende activiteiten.

Intro Shmee-D fakbar
27 November valt onze eerste fakbar van het nieuwe schooljaar! Deze fakbar is ten gelegenheid van onze nieuwe Senior Shmee!